Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 36/2020

Wymiana gruntu w km 10+000

Wymiana gruntu w km 10+000

Budowa nasypu- żwirownia Głazica

Budowa nasypu- żwirownia Głazica

Wykonywanie brewek drogowych w km 6+400

Wykonywanie brewek drogowych w km 6+400

Trasa Główna w km 6+500

Trasa Główna w km 6+500

Wymiana gruntu w km 10+200

Wymiana gruntu w km 10+200

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo