Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Usługodawcy

ZESTAWIENIE ZATWIERDZONYCH USŁUGODAWCÓW :

1

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.

Kompleksowe wykonanie pełnej dokumentacji projektowej oraz świadczenie nadzoru autorskiego

U

2

Geopartner Inżynieria
Sp.z o.o.

    Mapa do celów projektowych i dokumentacja geodezyjna na potrzeby decyzji ZRID

DU

Geopartner Inżynieria
Sp.z o.o.

    Mapa do celów projektowych i dokumentacja geodezyjna na potrzeby decyzji ZRID

 

3

INGEO Sp. z o.o.

Weryfikacja dokumentacji geologiczno - inżynierskiej opracowanej na etapie koncepcji; Wykonanie projektu robót geologicznych i programu badań geotechnicznych; Wykonanie badań geologicznych; Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i dokumentacji badań podłoża gruntowego

DU

4

SPIE ELBUD GDAŃSK S.A.

Wykonanie projektu budowlanego przebudowy linii 2x400kV relacji Żarnowiec - Gdańsk 1 - Gdańsk Błonia na skrzyżowaniu z projektowaną drogą S6 odcinek Luzino - Szemud w przesłach 61-62, 65-67 oraz 78-80

DU

SPIE ELBUD GDAŃSK S.A.

Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego przebudowy linii 2x400kV relacji Żarnowiec - Gdańsk 1 - Gdańsk Błonia na skrzyżowaniu z projektowaną drogą S6 odcinek Luzino - Szemud w przesłach 61-62, 65-67 oraz 78-80;
Pełnienie nadzoru autorskiego

 

5

TOP PROJEKT Krzysztof Topolewicz

Dokumentacja Projektowa ES 60

U

6

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Michał Mejer

Przewóz drogowy towarów

U

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Michał Mejer

Obsługa placów składowych

 

PHU Michał Meyer

Świadczenie usług sprzętowych

U

7

GT PROJEKT Sp.z o.o. &c.o., spółka komandytowa

Świadczenie usługi w zakresie wykonania badań, opinii geotechnicznych, jak również projektów koncepcyjnych oraz technologicznych na potrzeby Inwestycji

U

8

DUORS sp. z o.o.

Wykonanie szczegółowej koncepcji, projektu i budowa systemu zarządzania ruchem na odcinku Inwestycji

U

9

V2B Poland Maciej Krajewski

Usługi rzeczoznawcze polegające na wykonaniu dzieła w postaci szczegółowej inwentaryzacji przed, w trakcie oraz po zakończeniu robót - w zakresie stanu techninczego i monitoringu budynków oraz dróg znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie oddziaływania Inwestycji

U

10

KA-RO sp. z o.o.

Świadczenie usług obsługi geodezyjnej Inwestycji

U

11

GARDA sp. z o.o.

Świadczenie usługi ochrony terenu budowy

U

12

PRZESIEWANIE.EU Marzena Bieszke

Świadczenie usługi w zakresie wycinki drzew i krzewów oraz utylizacji karpin

U

13

Baukrane Budownictwo sp. z o.o. sp. k.

 Świadczenie usług żurawiami wieżowymi

U

14

KO-ECO Andrzej Kozaczyk

Pełnienie nadzoru przyrodniczego inwestycji

U

15

"Trans-Wykop" Tadeusz Kuchta

Świadczenie usług transportu drogowego towarów

U

16

KS-TRANS Krystian Szycman

Świadczenie usług transportu drogowego towarów

U

17

P.U.T. ARWIT Arkadiusz Wicki

Usługi transportowe

DU

Usługa przewozu drobnego towaru, w tym także odpadów

 

18

HASPE Rudo, Brzozowski sp. j.

Świadczenie usług w zakresie kontroli bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz ochrony środowski

U

19

TOM-KOP Tomasz Ustowski

Usługi sprzętowe

U

20

Usługi Transportowe TECH-TRANS Andrzej Koszelak

Usługi sprzętowe

U

21

DRACO Jakub Jaruga

Usługa transportu drogowego towarów

U

Usługi sprzętowe

U

22

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piotr Godek

Usługi transportowe

DU

23

VSL Polska Sp. z o.o.

Wykonanie sprężenia konstrukcji obiektu ES60

U

24

Firma Usługowa TRANS-WYKOP Tadeusz Kuchta

Usługi sprzętowe

U

25

EKSPOLATAJA KRUSZYWA NATURALNEGO Jan Formella

Usługi sprzętowe

U

26

WETSON Marcin Mokrzycki

Świadczenie usług sprzętowych

U

27

K.B.K. Kopari Usługi Ziemne Krzysztof Bednarczyk

Świadczenie usług sprzętowych

U

28

Firma Usługowo-Handlowa Krzysztof Cyrzan

Świadczenie usług sprzętowych

U

29

Firma Usługowo-Handlowa Patryk Wyżlic

Świadczenie usług sprzętowych

U

30

Usługi Ziemne i Budowlane Janina Michalska

Świadczenie usług sprzętowych

U

31

SZLESZ-MAR Usługi transportowe Marcin Szleszyński

Usługi Pompowania mieszanek betonowych

DU

32

PHU EURO-TRANS Sp. Z o.o.

Usługi transportowe

DU

33

GEOSET s.c. A.Kuzora, A. Kryczałło, P. Kozak

Usługi geotechniczne

U

34

Ramirent SA

Najem sprzętu drobnrgo

U

35

Atut Rental Sp. z o.o.

Najem sprzętu drobnego, usługa serwisowa sprzętów własnych

U

Najem domu drobnego

 

36

PUH JAR Joanna Kruszyńska

Wykonanie drobnych robót na Kontrakcie

U

37

Geoset s.c. A. Kuzora, A. Kruczałło, P. Kozak

prowadzenie nadzoru geotechnicznego

U

38

Algeco Polska sp. z o.o.

najem kontenerów biurowych

U

39

Wilde Engineering sp. z o.o.

wykonanie monitoringu przechyleń filarów ES60

U

40

Usługi Dźwigowe Edmund Szczypior

Usługi sprzętowe

U

41

Zakład Usług Hydrogeologicznych Jarosław Florczuk

Wykonanie badań hydrogeologicznych oraz odwodnienia

U

42

INRECO - EMULSJA sp. z o.o.

Usługa skropienia warstw bitumicznych emulsją asfaltową

U

43

Herkules SA

Usługi sprzętowe

U

44

Usługi Sprzętowo-Transportowe Andrzej Wojak

Usługi sprzętowe

U

45

MAR-KOP Marcin Ruszewski

Usługi sprzętowe

U

46

ULMA Construccion Polska S.A.

Dzierżawa szalunków

U

47

ORLEX BETON Michał Gębarowski

Załadunek kruszyw

DU

48

CONTSPOL LCCG sp. z o.o. sp.k.

Transport kruszyw i mas bitumicznych

U

49

mk7 Magdalena Kołata

Drobne prace na Kontrakcie

U

50

Xbeton Sp. z o.o. sp. k.

Zaprojektowanie receptury na mieszanki drogowe C3/4, C12/15 C8/10

DU

51

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "MAPA" s.c.

Stabilizacja granic kamieniami granicznymi oraz świadkami znaków granicznych (tzw. punkty PD)

U

52

PRZESIEWANIE.EU Marzena Bieszke

Hydrosiew

U

53

DRIAL WYNAJEM SP.Z O.O.

Wynajem pomp wirnikowych z akcesoriami

U

54

FPW STACHTRANS

Wywóz opadów komunalnych

U

55

COVER TECHNOLOGIES sp. z o.o.

Uszczelnienia studni

U

56

LADEX OGRODZENIA Rafał Lademann

Wykonanie i zamontowanie ogrodzenia z siatki leśnej

U

57

Aspekt Laboratorium sp. z o.o.

Wykonanie próbnych obciążeń

U

58

HEROSTON Marcin Banaczyk

Usługi dźwigowe

U

59

Zakład Usług Hydrogeologicznych Jarosław Florczuk

Usługi projektowe

U

60

P.U.IRTECH-KAM Kamila Koronka

Wykonanie drenażu w pasie dzielącym

U

61

TOM-BUD Tomasz Roszkowski

Najem ładowarki teleskopowej

U

62

TOM-TRANS Tomasz Ćwiałkowski

Usługi sprzęrowe

U

63

P.U.H. ARO Anna Puźniewska

Wykonanie robót brukarskich na godziny

U

64

Kamil Pecio Logistocs

Usługi transportowe

U

65

Firma Prywatna Wielobranżowa "STACHTRANS" Stanisław Milewczyk

Odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i organizacja zagospodarowania odpadów innych niż komunalne

U

66

SCORPIO Sp. Z o.o.

Usługi sprzętowe

U

67

SAT Sp. z o.o.

Najem nagrzewnicy

U

68

JGN Jakub Nowak

Usługi sprzętowe

U

69

HERKULES Transport ciężarowy Roboty ziemne Bolesław Formella

Wynajem żurawi samojezdnych

U

70

DDK sp. Z o.o.

Usługi sprzętowe

U

U-USŁUGODAWCA
DU-DALSZY USŁUGODAWCA

 

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo