Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 9

TYDZIEŃ 9

OKRES: od 25.02.2019 do 03.03.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK, Zarządców Dróg, Zamawiającego, Audytu BRD) Tom II PAB – Roboty drogowe (zaawansowanie 99%)
 • Zakończenie Prac nad Rewizją Programu Zapewnienia Jakości z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad Rewizją Programu dla etapu Prac Projektowych (zaawansowanie 99%)
 • Zakończenie prac nad PAB przebudowy kolizji linii napowietrznej 2x400kV wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%)
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskich wraz z uzupełnieniem rozwiązań ich posadowień (zaawansowanie 75%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 88%)
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (aktualizacja zaawansowania 98%)
 • Prace nad Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia (zaawansowanie 89%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży geotechnicznej – kontynuacja (zaawansowanie 95%)
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 89%)
 • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości (zaawansowanie 85%)
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u IX/2 PAB w zakresie szaty roślinnej (zaawansowanie 99%)
 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi
 • Zakończenie aktualizacji wniosku o odstępstwo na cement w oparciu o spodziewane uwagi, co do złożonego wniosku na odstępstwo w ministerstwie (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad Rewizją Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem (zaawansowanie 99%)
 • W dniu 28.02.2019r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się spotkanie dot. omówienia lokalizacji ogrodzeń, bram.

Opublikowano: nie, 10/03/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo