Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 8

TYDZIEŃ 8

OKRES: od 18.02.2019 do 24.02.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK, Zarządców Dróg, Zamawiającego, Audytu BRD) Tom II PAB – Roboty drogowe (zaawansowanie 95%)
 • Zakończenie Prac nad Rewizją Programu Zapewnienia Jakości (zaawansowanie 100%)
 • Przekazanie Rewizji Programu Prac Projektowych do IK
 • Prace nad PAB przebudowy kolizji linii napowietrznej 2x400kV (zaawansowanie 90%)
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskich wraz z uzupełnieniem rozwiązań ich posadowień (zaawansowanie 60%)
 • Zakończenie prac nad Rewizją (po uwagach IK) oraz przekazanie do IK Tom-u VII PAB w zakresie branży architektonicznej, rozbiórki (zaawansowanie 100%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (aktualizacja zaawansowania 88%)
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (aktualizacja zaawansowania 95%)
 • Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia (zaawansowanie 89%)
 • Prace nad PB w zakresie branży geotechnicznej – kontynuacja (zaawansowanie 80%)
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 89%)
 • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości (aktualizacja zaawansowania 83%)
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u IX/2 PAB w zakresie szaty roślinnej (zaawansowanie 95%)
 • Zakończenie Prac nad Rewizją Operatu Wodnoprawnego wraz z przekazaniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi
 • Aktualizacja wniosku o odstępstwo na cement w oparciu o spodziewane uwagi, co do złożonego wniosku na odstępstwo w ministerstwie (zaawansowanie 100%)
 • W dniu 20.02.2019r. odbyło się spotkanie dot. omówienia stanowiska do Audytu BRD w siedzibie Zamawiającego.

Opublikowano: czw, 28/02/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo