Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 7

TYDZIEŃ 7

OKRES: od 11.02.2019 do 17.02.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK, Zarządców dróg) Tom II PAB – Roboty drogowe (zaawansowanie 99%)
 • Praca nad Rewizją Programu Zapewnienia Jakości (zaawansowanie 98%)
 • Przekazanie Rewizji Programu Prac Projektowych do IK
 • Prace nad PAB przebudowy kolizji linii napowietrznej 2x400kV (zaawansowanie 80%)
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskich wraz z uzupełnieniem rozwiązań ich posadowień (zaawansowanie 30%)
 • Zakończenie Prac nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u IV PAB w zakresie branży sanitarnej wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%)
 • Zakończenie Prac nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u V PAB w zakresie branży energetycznej wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%)
 • Zakończenie Prac nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u VI PAB w zakresie branży teletechnicznej wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (aktualizacja zaawansowania 87%)
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (aktualizacja zaawansowania 94%)
 • Zakończenie prac nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia (zaawansowanie 85%)
 • Prace nad PB w zakresie branży geotechnicznej – kontynuacja
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 83%)
 • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości (aktualizacja zaawansowania 75%)
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u IX/2 PAB w zakresie szaty roślinnej (zaawansowanie 70%)
 • Zakończenie Prac nad Rewizją Operatu Wodno-prawnego wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%)
 • Przekazanie do IK pierwszych specyfikacji technicznych.

Opublikowano: śro, 20/02/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo