Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 6

TYDZIEŃ 6

OKRES: od 04.02.2019 do 10.02.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK, Zarządców dróg) Tom II PAB – Roboty drogowe (zaawansowanie 99%),
 • Praca nad Rewizją Programu Zapewnienia Jakości (zaawansowanie 90%),
 • Praca nad Rewizją Programu Prac Projektowych (zaawansowanie 100%),
 • Prace nad PAB przebudowy kolizji linii napowietrznej 2x400kV (zaawansowanie 75%),
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskich wraz z uzupełnieniem rozwiązań ich posadowień (zaawansowanie 25%),
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u IV PAB w zakresie branży sanitarnej (zaawansowanie 50%),
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u VIII PAB w zakresie branży architektonicznej, rozbiórki (zaawansowanie 95%),
 • Zakończenie Prac nad częścią opisową do RPOOŚ wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%),
 • Zatwierdzenie MDCP (zaawansowanie 100%),
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (aktualizacja zaawansowania 82%).
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (aktualizacja zaawansowania 90%).
 • Zakończenie prac nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%).
 • Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia (zaawansowanie 80%).
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 75%).
 • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości (aktualizacja zaawansowania 68%),
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u IX/2 PAB w zakresie szaty roślinnej (zaawansowanie 60%),
 • Prace nad Rewizją Operatu Wodno-prawnego (zaawansowanie 60%),
 • Zakończenie Prac nad Rewizją PAB branży energetycznej (przebudowa kolizji energetycznych, zasilenie energetyczne, oświetlenia drogowe, zaawansowanie 100%),
 • W dniu 07.02.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 8 w siedzibie GDDKiA.

Opublikowano: wto, 12/02/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo