Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 52

TYDZIEŃ 52

OKRES: od 22.12.2018 do 02.01.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK, Zarządców dróg) Tom II PAB – Roboty drogowe (zaawansowanie 95%)
 • Złożenie Projektów Branży Drogowej do ponownych uzgodnień z Zarządcami Dróg (zaawansowanie 100%)
 • Rozpoczęcie Prac nad Rewizją (po uwagach IK, Gestora Sieci) koncepcji programowej linii napowietrznej 2x400kV
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskich
 • Rozpoczęcie Prac nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u IV PAB w zakresie branży sanitarnej
 • Rozpoczęcie Prac nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u VII PAB w zakresie branży melioracyjnej
 • Rozpoczęcie Prac nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u VIII PAB w zakresie branży architektonicznej
 • Rozpoczęcie Prac nad Rewizją (po uwagach IK) Dodatku nr 4 do Projektu Robót Geologicznych
 • Prace nad Rewizją Programu Zapewnienia Jakości (zaawansowanie 99%)
 • Kontynuacją prac nad częścią opisową do RPOOŚ (zaawansowanie 70%)
 • Aktualizacja mapy do celów projektowych – uzupełnienie braków MDCP (zaawansowanie 90%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 75%)
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 90%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego (zaawansowanie 80%)
 • Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia (zaawansowanie 60%)
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 30%)
 • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości (zaawansowanie 30%)
 • Prace nad Operatem Wodnoprawnym (zaawansowanie 70%).

Opublikowano: pią, 04/01/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo