Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 51

TYDZIEŃ 51

OKRES: od 17.12.2018 do 21.12.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK, Zarządców dróg) Tom II PAB – Roboty drogowe (zaawansowanie 85%)
 • Złożenie Projektów Branży Drogowej do ponownych uzgodnień z Zarządcami Dróg (zaawansowanie 100%)
 • Zakończenie Prac nad Projektem Budowlanym w zakresie sieci elektroenergetycznej wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%)
 • Zakończenie Prac nad Projektem Budowlanym w zakresie branży teletechnicznej wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%)
 • Zakończenie Prac nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy kanału technologicznego wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%)
 • Zakończenie Prac nad Projektem Budowlanym w zakresie oświetlenia wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%)
 • Zakończenie Prac nad Projektem Budowlanym w zakresie zieleni projektowanej wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad uzupełnieniem Wniosku o Odstępstwo od warunków technicznych wraz ze złożeniem wniosku do Urzędu (zaawansowanie 100%)
 • Zakończenie Prac nad Rewizją Programu Badań Geotechnicznych wraz ze złożeniem PBG do Inżyniera (zaawansowanie 100%)
 • Zakończenie Prac wraz z przekazaniem projektu linii rozgraniczających do Inżyniera (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskich
 • Prace nad rewizją Programu Zapewnienia Jakości (zaawansowanie 99%)
 • Złożenie Tomu Projektu Budowlanego dla obiektu inżynierskiego ES-60 do inżyniera (zaawansowanie 100%)
 • Kontynuacją prac nad częścią opisową do RPOOŚ (zaawansowanie 65%)
 • Aktualizacja mapy do celów projektowych – uzupełnienie braków MDCP (zaawansowanie 80%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 70%)
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 85%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego (zaawansowanie 70%)
 • Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia (zaawansowanie 55%)
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 25%)
 • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości (zaawansowanie 20%)
 • Prace nad Operatem Wodnoprawnym (zaawansowanie 50%).

Opublikowano: czw, 27/12/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo