Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 51/2021

Postęp robót - km 4+900 SMA

Postęp robót - km 4+900 SMA

Oznakowanie poziome na Trasie głównej

Oznakowanie poziome na Trasie głównej

Postęp robót - km  8+600 jezdnia lewa

Postęp robót - km 8+600 jezdnia lewa

Postęp robót - obiekt WD-62

Postęp robót - obiekt WD-62

Postęp robót - okolice obiektu WD-57

Postęp robót - okolice obiektu WD-57

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo