Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 51/2020

Wykonywanie nasypu - Żwirownia Głazica

Wykonywanie nasypu - Żwirownia Głazica

Wymiana gruntu w km 10+000

Wymiana gruntu w km 10+000

Układanie galanterii drogowej w km 2+800

Układanie galanterii drogowej w km 2+800

Warstwy bitumiczne w km 2+800

Warstwy bitumiczne w km 2+800

Warstwy bitumiczne w km 3+900

Warstwy bitumiczne w km 3+900

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo