Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 5

TYDZIEŃ 5

OKRES: od 28.01.2019 do 03.02.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK, Zarządców dróg) Tom II PAB – Roboty drogowe (zaawansowanie 99%)
 • Rozpoczęcie Prac nad Rewizją Programu Zapewnienia Jakości
 • Rozpoczęcie Prac nad Rewizją Programu Prac Projektowych
 • Prace nad PAB przebudowy kolizji linii napowietrznej 2x400kV (zaawansowanie 50%)
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskich wraz z uzupełnieniem rozwiązań ich posadowień (zaawansowanie 15%)
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u IV PAB w zakresie branży sanitarnej (zaawansowanie 15%)
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u VIII PAB w zakresie branży architektonicznej, rozbiórki (zaawansowanie 90%)
 • Kontynuacją prac nad częścią opisową do RPOOŚ (zaawansowanie 98%)
 • Aktualizacja mapy do celów projektowych – uzupełnienie braków MDCP (zaawansowanie 99%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 95%)
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 98%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego (zaawansowanie 99%)
 • Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia (zaawansowanie 77%)
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 68%)
 • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości (zaawansowanie 92%)
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u IX/2 PAB w zakresie szaty roślinnej
 • Prace nad Rewizją Operatu Wodno-prawnego
 • Uzupełnienie Dodatku do Projektu Robót Geologicznych wraz ze złożeniem uzupełnienia do Urzędu (zaawansowanie 100%)
 • Zakończenie Prac nad Rewizją PAB branży energetycznej (przebudowa kolizji energetycznych, zasilenie energetyczne, oświetlenia drogowe, zaawansowanie 100%)
 • Zakończenie Prac nad Rewizja Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%)
 • W dniu 29.01.2019 odbyła się Rada Techniczna nr 12.

Opublikowano: wto, 05/02/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo