Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 5/2020

Zabetonowane fundamenty podpory - obiekt WD-59

Zabetonowane fundamenty podpory - obiekt WD-59

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - droga dojazdowa DD-1P

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - droga dojazdowa DD-1P

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - droga dojazdowa DD-1P

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - droga dojazdowa DD-1P

Korki od podpory - obiekt WD-59

Korki od podpory - obiekt WD-59

Wykop w Trasie Głównej S6 - km 9+715 - 9+730

Wykop w Trasie Głównej S6 - km 9+715 - 9+730

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo