Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 49

TYDZIEŃ 49

OKRES: od 03.12.2018 do 09.12.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) Tom II PAB – Roboty drogowe
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskich
 • Prace nad rewizją Programu Zapewnienia Jakości (zaawansowanie 99%)
 • Kontynuacją prac nad częścią opisową do RPOOŚ (zaawansowanie 60%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich (zaawansowanie 92%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie sieci elektroenergetycznej nn, SN, WN (zaawansowanie 92%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy oświetlenia (zaawansowanie 92%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży teletechnicznej (zaawansowanie 92%)
 • Aktualizacja mapy do celów projektowych (zaawansowanie 99%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie zieleni projektowanej (zaawansowanie 95%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 60%)
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 67%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego (zaawansowanie 60%)
 • Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia (zaawansowanie 50%)
 • Rozpoczęciem Prac na Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 5%)
 • Prace nad uzupełnieniem Wniosku o Odstępstwo od warunków technicznych (zaawansowanie 60%)
 • W dniu 05.12.2018r. odbyła się Rada Techniczna nr 6.

Opublikowano: wto, 11/12/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo