Loga UE

Aktualności

wto, 25/08/20

Filmy lotnicze

pon, 29/06/20

Aktualny Postęp Robót

/ Tydzień 49/2019

TYDZIEŃ 49 - CZWARTY TYDZIEŃ ROBÓT

OKRES: od 29.11.2019 do 05.12.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi wraz z przekazaniem do IK
 • Przekazanie do IK opracowania PW Tom X/1
 • Kontynuacja Prac nad kolejnymi wersjami poszczególnych tomów PW w związku z otrzymanymi uwagami od Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego:
  • PW branża drogowa
  • PW branża mostowa
  • PW Ekrany
  • PW branża geotechniczna
  • Opracowanie PSOR
  • PW Szata roślinna
  • PW branża teletechniczna

  Roboty budowlane:

  1. Roboty drogowe:
  • Kontynuacja wycinki drzew m.in. w km 4+800 - 4+900, 3+330 - 3+440,
  • Usunięcie karpin w km 0+800 - 1+025
  • Zdjęcie warstwy humusu, roboty ziemne i ulepszenie podłoża na drodze DD-3P,
  • Odhumusowanie i roboty ziemne droga DD-14L,
  • Budowa nasypów lub wykonywanie wykopów pod obiekty inżynierskie,

  2. Roboty mostowe
  • WD-57 – wykopy pod podpory, wykonanie warstwy podkładowej z chudego betonu pod fundament, wymiana gruntu pod fundamentem,
  • ES-60 - wykonywanie korków, zbrojenie fundamentu, przygotowanie zaplecza budowy i wewnętrznych dróg dojazdowych.

  3. Roboty branżowe:
  • Usunięto kolizje elektroenergetyczne w rejonie ul. Długiej w Luzinie,
  • Trwają prace przy usunięciu kolizji wodociągowych PW-4,
  • Roboty związane z wykopem i umocnienie dna oraz skarp rowu Strugi Sychowskiej,
  • Usunięto kolizję telekomunikacyjną T-1.

  Galeria zdjęć z referowanego tygodnia

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo