Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 48

TYDZIEŃ 48

OKRES: od 26.11.2018 do 02.12.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie Tomów Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich MS-55, WS-62 do Inżyniera (zaawansowanie 100%)
 • Złożenie PB Tom IV/1+Tom IV/4, Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej (w podziale na gm. Luzino i gm. Szemud) do Inżyniera (zaawansowanie 100%)
 • Złożenie PB Tom IV/5 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej do Inżyniera (zaawansowanie 100%
 • Złożenie PB Tom VII Melioracje (zaawansowanie 100%)
 • Złożenie PB Tom VIII Rozbiórki (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad Rewizją Programu Zapewnienia Jakości (zaawansowanie 99%)
 • Kontynuacją prac nad częścią opisową do RPOOŚ (zaawansowanie 55%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich (zaawansowanie 85%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie sieci elektroenergetycznej nn, SN, WN (zaawansowanie 85%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy oświetlenia (zaawansowanie 85%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży teletechnicznej (zaawansowanie 85%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy kanału technologicznego (zaawansowanie 85%)
 • Aktualizacja mapy do celów projektowych (zaawansowanie 97%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie zieleni projektowanej (zaawansowanie 90%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 55%)
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 62%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego (zaawansowanie 55%)
 • Prace nad Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia (zaawansowanie 45%)
 • W dniu 28.11.2018r. odbyła się Rada Techniczna nr 5.

Opublikowano: wto, 04/12/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo