Loga UE

Aktualności

wto, 25/08/20

Filmy lotnicze

pon, 29/06/20

Aktualny Postęp Robót

/ Tydzień 48/2019

TYDZIEŃ 48 - TRZECI TYDZIEŃ ROBÓT

OKRES: od 25.11.2019 do 28.11.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi wraz z przekazaniem do IK
 • Kontynuacja Prac nad kolejnymi wersjami poszczególnych tomów PW w związku z otrzymanymi uwagami od Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego:
  • PW branża drogowa
  • PW branża mostowa
  • PW Ekrany
  • PW branża geotechniczna
  • Opracowanie PSOR
  • PW Szata roślinna
  • PW branża teletechniczna

Roboty budowlane:

1. Roboty drogowe:
• Wycinka drzew w km 2+400 – 2+600, 5+900 – 6+300,
• Usunięcie karpin w km 1+900 – 2+100, 1+400 – 1+900, 3+980 – 4+070,
• Zdjęcie warstwy humusu, roboty ziemne i ulepszenie podłoża na drodze DD-3P,
• Odhumusowanie i rozpoczęcie budowy nasypu na drodze poprzecznej WD-57,
• Odhumusowanie i rozpoczęcie budowy nasypu na drodze poprzecznej WD-62,
• Odhumusowanie i rozpoczęcie wykopu na drodze DD-14L,
• Przeszukanie saperskie na km 9+050 – 9+370, 4+800 – 5+200, 0+000 – 0+700, 0+700 - 1+300. 


2. Roboty mostowe
• WD-57 – przygotowano wykop pod wylanie korków
• ES-60 - przygotowano wykop pod wylanie korków

3. Roboty branżowe:
• Trwają prace przy usunięciu kolizji elektroenergetycznych 1 nN, 2nN, 1 SN, 2SN,
• Trwają prace przy usunięciu kolizji wodociągowych PW-1, PW-4. Przebudowa PW-1a została zakończona,
• Roboty związane z wykopem i umocnienie dna oraz skarp rowu Strugi Sychowskiej,
• Trwają prace przy usunięciu kolizji teletechnicznych T-1, T-4.

Galeria zdjęć z referowanego tygodnia

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo