Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 47

TYDZIEŃ 47

OKRES: od 19.11.2018 do 26.11.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie Tomów Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich WD-57, WD-59 do Inżyniera (zaawansowanie 100%)
 • Złożenie Rewizji Raportów Miesięcznych – wrzesień i październik 2018 (zaawansowanie 100%)
 • Złożenie dodatku do Projektu Robót geologicznych do Inżyniera (zaawansowanie 100%)
 • Złożenie Koncepcji linii napowietrznej 2x400 kV relacji Żarnowiec-Gdańsk I, Żarnowiec-Gdańsk Błonia (zaawansowanie 100%)
 • Złożenie Raportu końcowego o Inwentaryzacji przyrodniczej do Inżyniera (zaawansowanie 100%)
 • Złożenie PB Tom IX/1 Inwentaryzacja i gospodarka istniejąca zielenią (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad Rewizją Programu Zapewnienia Jakości (zaawansowanie 95%)
 • Kontynuacją prac nad częścią opisową do RPOOŚ (zaawansowanie 50%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich (zaawansowanie 80%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie odwodnienia trasy – w m.in. analizą zabezpieczenia skarp wykopowych i nasypowych przed zjawiskami erozji (zaawansowanie 95%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie melioracji (zaawansowanie 95%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie wodociągów (zaawansowanie 80%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie sieci elektroenergetycznej nn, SN, WN (zaawansowanie 80%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy oświetlenia (zaawansowanie 80%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży teletechnicznej (zaawansowanie 80%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy kanału technologicznego (zaawansowanie 80%)
 • Aktualizacja mapy do celów projektowych (zaawansowanie 95%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie rozbiórek (zaawansowanie 95%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie zieleni projektowanej (zaawansowanie 80%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 50%)
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 55%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego (zaawansowanie 50%)
 • Projektem Robót Geologicznych (zaawansowanie 95%)
 • Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia (zaawansowanie 40%)
 • W dniu 21.11.2018r. odbyła się Rada Budowy nr 5 w siedzibie GDDKiA.

Opublikowano: wto, 27/11/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo