Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 47/2020

Wykonywanie warstwy wiążącej na drodze DD-7L

Wykonywanie warstwy wiążącej na drodze DD-7L

Wykonywanie warstwy wiążącej na drodze DD-7L

Wykonywanie warstwy wiążącej na drodze DD-7L

Budowa nasypu - żwirownia Głazica

Budowa nasypu - żwirownia Głazica

Wykonywanie warstwy podbudowy w km 8+700

Wykonywanie warstwy podbudowy w km 8+700

Wykonywanie warstwy podbudowy w km 8+700

Wykonywanie warstwy podbudowy w km 8+700

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo