Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 46

TYDZIEŃ 46

OKRES: od 12.11.2018 do 18.11.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie wniosku  o odstępstwo w sprawie warunków technicznych w zakresie zastosowania cementu w konstrukcji obiektów inżynierskich (zaawansowanie 100%)
 • Złożenie Rewizji Projektu Budowlanego w zakresie branży drogowej do Inżyniera (zaawansowanie 100%)
 • Złożenie Rewizji Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich WD-55A, ES-64 do Inżyniera (zaawansowanie 100%)
 • Złożenie Tomów Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich WD-62, WD-65 do Inżyniera (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad Rewizją raportów miesięcznych – wrzesień i październik 2018 (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad Rewizją Programu Zapewnienia Jakości (zaawansowanie 80%)
 • Kontynuacją prac nad częścią opisową do RPOOŚ (zaawansowanie 45%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich (zaawansowanie 70%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie odwodnienia trasy – w m.in. analizą zabezpieczenia skarp wykopowych i nasypowych przed zjawiskami erozji (zaawansowanie 90%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie melioracji (zaawansowanie 90%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie wodociągów (zaawansowanie 75%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie sieci elektroenergetycznej nn, SN, WN (zaawansowanie 75%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy oświetlenia (zaawansowanie 75%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży teletechnicznej (zaawansowanie 75%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy kanału technologicznego (zaawansowanie 75%)
 • Aktualizacja mapy do celów projektowych (zaawansowanie 90%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie rozbiórek (zaawansowanie 90%)
 • Zakończono Inwentaryzację Zieleni (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie wycinek (zaawansowanie 90%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie zieleni projektowanej (zaawansowanie 60%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 47%)
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 53%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego (zaawansowanie 50%)
 • Projektem koncepcyjnym dla SZR; koncepcja została przekazana do Inżyniera (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad Projektem Ochrony Akustycznej (zaawansowanie 30%)
 • Projektem Robót Geologicznych (zaawansowanie 95%)
 • Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia (zaawansowanie 35%)
 • W dniu 14.11.2018r. odbyła się Rada Techniczna nr 4
 • W dniu 15.11.2018r. odbyło się spotkanie w siedzibie GDDKiA w związku z ustaleniem linii rozgraniczających inwestycję.

Opublikowano: wto, 20/11/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo