Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 46/2020

Obiekt WS-54 - postęp robót

Obiekt WS-54 - postęp robót

Roboty ziemne w km 3+800

Roboty ziemne w km 3+800

Roboty ziemne w km 3+600

Roboty ziemne w km 3+600

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej linii 400 kV w km 7+000

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej linii 400 kV w km 7+000

Warstwa KŁSM skropiona emulsją

Warstwa KŁSM skropiona emulsją

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo