Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 45

TYDZIEŃ 45

OKRES: od 05.11.2018 do 11.11.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowaniem materiałów Projektu Budowlanego branży drogowej do Zarządców Dróg w celu uzgodnienia; materiały zostały wysłane do UG Szemud, UG Luzino, ZDW Gdańsk, ZDP Wejherowo (zaawansowanie 100%)
 • Uzupełnieniem wniosku o odstępstwo w sprawie warunków technicznych w zakresie zastosowania cementu w konstrukcji obiektów inżynierskich (zaawansowanie 100%)
 • Kontynuacją prac nad częścią opisową do RPOOŚ (zaawansowanie 40%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich (zaawansowanie 70%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie odwodnienia trasy – w m.in. analizą zabezpieczenia skarp wykopowych i nasypowych przed zjawiskami erozji (zaawansowanie 85%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie melioracji (zaawansowanie 85%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie wodociągów (zaawansowanie 70%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie sieci elektroenergetycznej nn, SN, WN (zaawansowanie 70%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy oświetlenia (zaawansowanie 70%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży teletechnicznej (zaawansowanie 70%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy kanału technologicznego (zaawansowanie 70%)
 • Aktualizacja mapy do celów projektowych (zaawansowanie 85%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie rozbiórek (zaawansowanie 55%)
 • Prace nad inwentaryzacją zieleni i projektem wycinek (zaawansowanie 99%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie zieleni projektowanej (zaawansowanie 50%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 46%)
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 49%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego (zaawansowanie 48%)
 • Projektem koncepcyjnym dla SZR; koncepcja została przekazana do Inżyniera (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad Projektem Ochrony Akustycznej (zaawansowanie 20%)
 • Projektem Robót Geologicznych (zaawansowanie 70%)
 • Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia (zaawansowanie 30%)
 • W dniu 7.11.2018r. odbyło się spotkanie z Właścicielem Żwirowni w celu uzgodnienia planowanego przebiegu drogi ekspresowej wraz z rozwiązaniem dróg lokalnych służących do obsługi Żwirowni w Głazicy.

Opublikowano: śro, 14/11/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo