Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 44

TYDZIEŃ 44

OKRES: od 29.10.2018 do 04.11.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie Rewizji 03 Programu Prac Projektowych (zaawansowanie 100%)
 • Przekazanie Rewizji Raportu Miesięcznego za miesiąc wrzesień 2018 (zaawansowanie 100%)
 • Złożenie Projektu Budowlanego w zakresie branży drogowej do Inżyniera (zaawansowanie 100%)
 • Przekazanie Opinii Geotechnicznej do Inżyniera (zaawansowanie 100%)
 • Kontynuacją prac nad częścią opisową do RPOOŚ (zaawansowanie 36%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich WD-55A, ES-64 (zaawansowanie 100%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich (zaawansowanie 65%)
 • Opracowaniem rozwiązań przejścia przez teren żwirowni Głazica w oparciu o ustalenia z Właścicielem, materiały zostały przekazane (zaawansowanie 100%)
 • Przygotowaniem materiałów uzgodnieniowych do wysłania do Zarządców Dróg (zaawansowanie 99%)
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie odwodnienia trasy – analizą zabezpieczenia skarp wykopowych i nasypowych przed zjawiskami erozji (zaawansowanie 75%)
 • Wnioskami o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, materiał został przekazany (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie melioracji (zaawansowanie 75%)
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie wodociągów (zaawansowanie 65%)
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie sieci elektroenergetycznej nn, SN, WN (zaawansowanie 65%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży teletechnicznej (zaawansowanie 65%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy kanału technologicznego (zaawansowanie 65%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie oświetlenia (zaawansowanie 60%)
 • Aktualizacją mapy do celów projektowych (zaawansowanie 80%)
 • Projektem rozbiórek – inwentaryzacja została zakończona (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie rozbiórek (zaawansowanie 40%)
 • Inwentaryzacją zieleni i projektem wycinek (zaawansowanie 90%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie zieleni projektowanej (zaawansowanie 40%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 45%)
 • Prace nad Stałą Organizacją Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 48%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego (zaawansowanie 47%)
 • Projektem koncepcyjnym dla SZR (zaawansowanie 72%)
 • Projektem Robót Geologicznych (zaawansowanie 40%)
 • Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia (zaawansowanie 25%)
 • Uzgadnianie szczegółowych rozwiązań stykowych z Wykonawca zadania nr 1 (zaawansowanie 100%), materiał gotowy do wysłania.

Opublikowano: śro, 07/11/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo