Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 44/2019

TYDZIEŃ 44

OKRES: od 28.10.2019 do 03.11.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi wraz z przekazaniem do IK
  • Zakończenie Prac nad opracowaniami PW dla branży geotechnicznej
  • W dniu 30.10.2019r. RDOŚ wydał decyzję:
    • nr RDOŚ-Gd-WZG.6400.171.2019.AB.3 zezwalającą na zniszczenie 50 okazów wabnicy kielichowatej, innych okazów i siedlisk roślin; wykonać w okresie od dn. 30.09.2019r.; zobowiązanie nasadzenia 4 drzew; zobowiązanie przedstawienia sprawozdania
    • nr RDOŚ-Gd-WZG.6401.204.2019.AB.4 zezwalająca na zniszczenie siedlisk i ostoi trzmieli, chrząszczy, mrówek, płazów, gadów; płoszenie ptaków; wiewiórek, myszy, kretów, jeży, łasic, gronostajów; wykonać w okresie od dn. 30.09.2019r.; zobowiązanie przedstawienia sprawozdania
  • Kontynuacja Prac nad kolejnymi wersjami poszczególnych tomów PW w związku z otrzymanymi uwagami od Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego

Opublikowano: wto, 05/11/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo