Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 43

TYDZIEŃ 43

OKRES: od 22.10.2018 do 28.10.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Częścią opisową do RPOOŚ (zaawansowanie 35%)
 • Zakończeniem opracowania Projektu Budowlanego w zakresie branży drogowej (zaawansowanie 100%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich (zaawansowanie 57%)
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie odwodnienia trasy – rowy drogowe i zbiorniki retencyjne (zaawansowanie 57%)
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie melioracji (zaawansowanie 57%)
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie wodociągów (zaawansowanie 50%)
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie sieci elektroenergetycznej, w szczególności kolizji z liniami WN 400 kV (zaawansowanie 50%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży teletechnicznej (zaawansowanie 50%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy kanału technologicznego (zaawansowanie 40%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie oświetlenia (zaawansowanie 50%)
 • Aktualizacją mapy do celów projektowych w szczególności w zakresie obszarów kolizji z rzekami Bolszewką i Gościciną oraz kolizjami WN, rejonem żwirowni Głazica (zaawansowanie 75%)
 • Program Badań Geotechnicznych (zaawansowanie 100
 • Projektem rozbiórek – inwentaryzacja (zaawansowanie 80%)
 • Inwentaryzacją zieleni i projektem wycinek (zaawansowanie 90%)
 • Lokalizacją urządzeń ochrony akustycznej (zaawansowanie 52%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 43%)
 • Prace nad Stałą Organizacją Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 47%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego (zaawansowanie 46%)
 • Projektem koncepcyjnym dla SZR (zaawansowanie 70%)
 • Uzgadnianie szczegółowych rozwiązań stykowych z Wykonawca zadania nr 1 (zaawansowanie 99%)
 • Wystąpienie do Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku o opinię
 • Przygotowanie opinii Geotechnicznej dla projektowanego przebiegu trasy S6 (zaawansowanie 99%)
 • W dniu 24.10.2018r. odbyła się Rada Techniczna nr 3 z udziałem przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy na której omówiono aktualny stan zaawansowania Prac Projektowych.

Opublikowano: pon, 29/10/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo