Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 42

TYDZIEŃ 42

OKRES: od 15.10.2018 do 21.10.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazaniem Programu Zapewnienia Jakości rewizja 02 (zaawansowanie 100%)
 • Zakończenie inwentaryzacji przyrodniczej (zaawansowanie 100%)
 • Wystąpiono o warunki dot. przebudowy branży melioracyjnej
 • Częścią opisową do RPOOŚ (zaawansowanie 30%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych dla wszystkich dróg (zaawansowanie 93%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie niwelety dla drogi głównej i dróg poprzecznych (zaawansowanie 93%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie niwelety dla dróg dojazdowych i pasów technologicznych (zaawansowanie 93%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie przebiegu tras dróg dojazdowych i pasów technologicznych (zaawansowanie 93%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich (zaawansowanie 55%)
 • Opracowywanie rysunków ogólnych poszczególnych obiektó
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie melioracji (zaawansowanie 54%)
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie wodociągów (zaawansowanie 47%)
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie sieci elektroenergetycznej, w szczególności kolizji z liniami WN 400 kV (zaawansowanie 44%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży teletechnicznej (zaawansowanie 47%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy kanału technologicznego (zaawansowanie 30%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie oświetlenia (zaawansowanie 30%)
 • Aktualizacją mapy do celów projektowych w szczególności w zakresie obszarów kolizji z rzekami Bolszewką i Gościciną oraz kolizjami WN, rejonem żwirowni Głazica (zaawansowanie 70%)
 • Program Badań Geotechnicznych (zaawansowanie 99%) – zmiana w związku z ustaloną na spotkaniu 25.09.2018 ścieżką opracowania Geotechnicznych Warunków Posadowienia Obiektów Budowlanych jako integralnej części PB
 • Projektem rozbiórek – inwentaryzacja (zaawansowanie 75%)
 • Inwentaryzacją zieleni i projektem wycinek (zaawansowanie 55%)
 • Lokalizacją urządzeń ochrony akustycznej (zaawansowanie 50%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 41%)
 • Prace nad Stałą Organizacją Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 46%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego (zaawansowanie 45%)
 • Uzgadnianie szczegółowych rozwiązań stykowych z Wykonawca zadania nr 1 (zaawansowanie 99%)
 • Przygotowanie oraz złożenie do zaopiniowania wniosku w sprawie odstępstwa od Warunków Technicznych (zaawansowanie 100%).

Opublikowano: wto, 23/10/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo