Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 42/2021

Ekrany - km 0+000 - 0+860 (okolice WD-55a)

Ekrany - km 0+000 - 0+860 (okolice WD-55a)

Postęp robót - obiekt MS-55a

Postęp robót - obiekt MS-55a

Umocnienie skarp - obiekt WS-66

Umocnienie skarp - obiekt WS-66

Postęp robót - obiekt ES-64

Postęp robót - obiekt ES-64

Zbiornik ZR6 km 7+000-7+800

Zbiornik ZR6 km 7+000-7+800

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo