Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 41

TYDZIEŃ 41

OKRES: od 08.10.2018 do 14.10.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Rewizją Programem Zapewnienia Jakości (zaawansowanie 100%)
 • Kontynuacją inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie (zaawansowanie 87%) – zmiana % zaawansowania w związku z wydłużeniem inwentaryzacji przyrodnicze
 • Częścią opisową do RPOOŚ (zaawansowanie 24%
 • Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych dla wszystkich dróg (zaawansowanie 87%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie niwelety dla drogi głównej i dróg poprzecznych (zaawansowanie 87%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie niwelety dla dróg dojazdowych i pasów technologicznych (zaawansowanie 83%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie przebiegu tras dróg dojazdowych i pasów technologicznych (zaawansowanie 83%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich (zaawansowanie 53%)
 • Opracowywanie rysunków ogólnych poszczególnych obiektów
 • Analizą odwodnienia trasy głównej oraz dróg poprzecznych oraz rozpoczęcie opracowań w zakresie odwodnienia trasy – rowy drogowe i zbiorniki retencyjne (zaawansowanie 54%)
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie melioracji (zaawansowanie 53%)
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie wodociągów (zaawansowanie 44%)
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie sieci elektroenergetycznej, w szczególności kolizji z liniami WN 400 kV (zaawansowanie 44%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży teletechnicznej (zaawansowanie 44%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy kanału technologicznego (zaawansowanie 20%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie oświetlenia (zaawansowanie 25%)
 • Aktualizacją mapy do celów projektowych w szczególności w zakresie obszarów kolizji z rzekami Bolszewką i Gościciną oraz kolizjami WN, rejonem żwirowni Głazica (zaawansowanie 68%)
 • Program Badań Geotechnicznych (zaawansowanie 98%) – zmiana w związku z ustaloną na spotkaniu 25.09.2018 ścieżką opracowania Geotechnicznych Warunków Posadowienia Obiektów Budowlanych jako integralnej części PB
 • Projektem rozbiórek – inwentaryzacja (zaawansowanie 73%)
 • Inwentaryzacją zieleni i projektem wycinek (zaawansowanie 50%)
 • Lokalizacją urządzeń ochrony akustycznej (zaawansowanie 48%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 40%)
 • Prace nad Stałą Organizacją Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 45%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego (zaawansowanie 44%)
 • Projektem koncepcyjnym dla SZR (zaawansowanie 34%)
 • Oczekujemy na odpowiedź/materiały Wykonawcy zadania nr 1 dot. styku (zaawansowanie 99%).

Opublikowano: pon, 15/10/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo