Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 40

TYDZIEŃ 40

OKRES: od 01.10.2018 do 07.10.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Rewizją Programem Zapewnienia Jakości (zaawansowanie 100%),
 • Kontynuacją inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie (zaawansowanie 85%) – zmiana % zaawansowania w związku z wydłużeniem inwentaryzacji przyrodniczej,
 • Częścią opisową do RPOOŚ (zaawansowanie 20%),
 • Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych dla wszystkich dróg (zaawansowanie 85%),
 • Projektem Budowlanym w zakresie niwelety dla drogi głównej i dróg poprzecznych (zaawansowanie 85%),
 • Projektem Budowlanym w zakresie niwelety dla dróg dojazdowych i pasów technologicznych (zaawansowanie 80%),
 • Projektem Budowlanym w zakresie przebiegu tras dróg dojazdowych i pasów technologicznych (zaawansowanie 80%),
 • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich (zaawansowanie 50%),
 • Opracowywanie rysunków ogólnych poszczególnych obiektów
 • Analizą odwodnienia trasy głównej oraz dróg poprzecznych oraz rozpoczęcie opracowań w zakresie odwodnienia trasy – rowy drogowe i zbiorniki retencyjne (zaawansowanie 52%),
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie melioracji (zaawansowanie 52%),
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie wodociągów (zaawansowanie 43%),
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie sieci elektroenergetycznej, w szczególności kolizji z liniami WN 400 kV (zaawansowanie 43%),
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży teletechnicznej (zaawansowanie 43%),
 • Aktualizacją mapy do celów projektowych w szczególności w zakresie obszarów kolizji z rzekami Bolszewką i Gościniną oraz kolizjami WN, rejonem żwirowni Głazica (zaawansowanie 65%),
 • Program Badań Geotechnicznych (zaawansowanie 95%) – zmiana w związku z ustaloną na spotkaniu 25.09.2018 ścieżką opracowania Geotechnicznych Warunków Posadowienia Obiektów Budowlanych jako integralnej części PB,
 • Projektem rozbiórek (zaawansowanie 27%),
 • Inwentaryzacją zieleni i projektem wycinek (zaawansowanie 45%),
 • Lokalizacją urządzeń ochrony akustycznej (zaawansowanie 45%),
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 33%),
 • Prace nad Stałą Organizacją Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 44%),
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego (zaawansowanie 39%),
 • Projektem koncepcyjnym dla SZR (zaawansowanie 20%),
 • Oczekujemy na odpowiedź/materiały Wykonawcy zadania nr 1 dot. styku (zaawansowanie 99%).

Opublikowano: wto, 09/10/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo