Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 4

TYDZIEŃ 4

OKRES: od 21.01.2019 do 27.01.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK, Zarządców dróg) Tom II PAB – Roboty drogowe (zaawansowanie 99%)
 • Prace nad PAB kolizji linii napowietrznej 2x400kV
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskich wraz z uzupełnieniem rozwiązań ich posadowień
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u IV PAB w zakresie branży sanitarnej
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u VIII PAB w zakresie branży architektonicznej, rozbiórki
 • Kontynuacją prac nad częścią opisową do RPOOŚ (zaawansowanie 91%)
 • Aktualizacja mapy do celów projektowych – uzupełnienie braków MDCP (zaawansowanie 98%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 95%)
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 98%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego (zaawansowanie 94%)
 • Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia (zaawansowanie 73%)
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 60%)
 • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości (zaawansowanie 85%)
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u IX/2 PAB w zakresie szaty roślinnej
 • Prace nad Rewizją Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
 • W dniu 21.01.2019 odbyła się Rada Techniczna nr 10
 • W dniu 23.01.2019 odbyła się Rada Techniczna nr 11.

Opublikowano: czw, 31/01/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo