Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 4/2021

Wymiana gruntu w rejonie km 10+000

Wymiana gruntu w rejonie km 10+000

Kopalnia Głazica - osuszanie terenu

Kopalnia Głazica - osuszanie terenu

Wykop w km 8+000 do 8+200

Wykop w km 8+000 do 8+200

Obiekt WD-65 - postęp robót

Obiekt WD-65 - postęp robót

Wymiana gruntu w rejonie km 10+000

Wymiana gruntu w rejonie km 10+000

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo