Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 39

TYDZIEŃ:39

OKRES: od 24.09.2018 do 30.09.2018

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Rewizją Programem Zapewnienia Jakości (zaawansowanie 99%)
 • Kontynuacją inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie (zaawansowanie 80%) – zmiana % zaawansowania w związku z wydłużeniem inwentaryzacji przyrodniczej
 • Częścią opisową do RPOOŚ (zaawansowanie 15%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych dla wszystkich dróg (zaawansowanie 75%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie niwelety dla drogi głównej i dróg poprzecznych (zaawansowanie 49%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie niwelety dla dróg dojazdowych i pasów technologicznych (zaawansowanie 38%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie przebiegu tras dróg dojazdowych i pasów technologicznych (zaawansowanie 43%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich (zaawansowanie 48%)
 • Analizą odwodnienia trasy głównej oraz dróg poprzecznych oraz rozpoczęcie opracowań w zakresie odwodnienia trasy – rowy drogowe i zbiorniki retencyjne (zaawansowanie 50%)
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie melioracji (zaawansowanie 46%)
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie wodociągów (zaawansowanie 37%)
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie sieci elektroenergetycznej, w szczególności kolizji z liniami WN 400 kV (zaawansowanie 37%)
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży teletechnicznej (zaawansowanie 37%)
 • Aktualizacją mapy do celów projektowych w szczególności w zakresie obszarów kolizji z rzekami Bolszewką i Gościniną oraz kolizjami WN, rejonem żwirowni Głazica (zaawansowanie 60%)
 • Program Badań Geotechnicznych (zaawansowanie 90%) – zmiana w związku z ustaloną na spotkaniu 25.09.2018 ścieżką opracowania Geotechnicznych Warunków Posadowienia Obiektów Budowlanych jako integralnej części PB
 • Projektem rozbiórek (zaawansowanie 25%)
 • Inwentaryzacją zieleni i projektem wycinek (zaawansowanie 42%)
 • Lokalizacją urządzeń ochrony akustycznej (zaawansowanie 42%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 30%)
 • Prace nad Stałą Organizacją Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 42%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego (zaawansowanie 38%)
 • Projektem koncepcyjnym dla SZR (zaawansowanie 15%).
 • Przygotowanie materiałów dotyczących styków projektowych z sąsiadującymi odcinkami drogi S6 (zakres: niweleta, miejsce styku oraz elementy odwodnienia.

Opublikowano: pon, 24/09/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo