Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 36

TYDZIEŃ:36

OKRES: od 03.09.2018 do 09.09.2018

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Rewizja Programu prac projektowych oraz Programem Zapewnienia Jakości
 • Kontynuacją inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie (zaawansowanie 92%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych dla wszystkich dróg (zaawansowanie 69%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie niwelety dla drogi głównej i dróg poprzecznych (zaawansowanie 37%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie przebiegu tras dróg dojazdowych (zaawansowanie 29%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich (zaawansowanie 33%)
 • Analizą odwodnienia trasy głównej oraz dróg poprzecznych oraz rozpoczęcie opracowań w zakresie odwodnienia trasy – rowy drogowe i zbiorniki retencyjne (zaawansowanie 24%)
 • Analizą kolizji branżowych dla branż: wodociągowej (zaawansowanie 60%), kanalizacji sanitarnej (zaawansowanie 55%), teletechnicznej (zaawansowanie 25%), elektroenergetycznej, w szczególności kolizji z liniami WN 40kV (zaawansowanie 60%), melioracyjnej (zaawansowanie 80%)
 • Aktualizacją mapy do celów projektowych w szczególności w zakresie obszarów kolizji z rzekami Bolszewką i Gościniną oraz kolizjami WN (zaawansowanie 45%)
 • Planem badań uzupełniających dla Projektu Robót Geologicznych – analiza trasy głównej, dróg dojazdowych oraz obiektów inżynierskich (zaawansowanie 40%)
 • Projektem rozbiórek (zaawansowanie 20%)
 • Lokalizacja urządzeń ochrony akustycznej (zaawansowanie 30%)
 • Stałą Organizacją Ruchu – prace projektowe związane z rozmieszczeniem barier drogowych (zaawansowanie 10%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu (zaawansowanie 19%)
 • Materiałami dotyczącymi styków projektowych z sąsiadującymi odcinkami drogi S6 (zaawansowanie 85%).

 

 

Opublikowano: pon, 03/09/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo