Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 35

TYDZIEŃ 35

OKRES: od 26.08.2019 do 01.09.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi wraz z przekazaniem do IK
 • Kontynuacja Prac nad opracowaniami PW dla branż:
 • Mostowej (zaawansowanie 99%)
 • Elektroenergetycznej – przebudowy NN, SN, zasilanie, oświetlenie (zaawansowanie 99%)
 • Geotechnicznej (zaawansowanie 99%)
 • Procedowanie wydania decyzji ZRID; otrzymanie wezwania od Wojewody Pomorskiego z dn. 31.05.2019r. do doprowadzenia zgodności z przepisami;
  • w dn. 30.07.2019r. otrzymano pismo od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku skierowane do Wojewody Pomorskiego o uzupełnienie braku pieczątki za zgodność z oryginałem na przekazanej kopii wniosku
  • w dn. 02.08.2019r. Wojewoda Pomorski przekazał do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku odpowiedź na otrzymane wezwanie
  • w dn. 09.08.2019r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wystąpiła do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, Dyrektora RZGW w Gdańsku, PGW Wody Polskie o wydanie opinii w ramach Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko
 • W dn. 27.08.2019r. otrzymano Postanowienie Wojewody Pomorskiego - pismo z dn. 23.08. br. o udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów dla zastosowania cementów
 • Prace nad kolejnymi wersjami poszczególnych tomów PW w związku z otrzymanymi uwagami od IK oraz Zamawiającego
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu PW Tom III/15 Katalog Elementów Powtarzalnych
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu PW Tom III/4 Wiadukt Drogowy WD-57
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu PW Tom III/1 Obiekt Inżynierski WS-54
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu PW Tom III/6 Wiadukt Drogowy WD-59
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu PW Tom III/5 Przejście dla Zwierząt PZMz-58.

Opublikowano: czw, 05/09/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo