Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 35/2020

Wymiana gruntu w km 10+200

Wymiana gruntu w km 10+200

Postęp robót - obiekt ES-64

Postęp robót - obiekt ES-64

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego w km 0+500

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego w km 0+500

Postęp robót w rejonie obiektu WD-55a

Postęp robót w rejonie obiektu WD-55a

Wykonywanie w-wy mrozoochronnej w km 8+600

Wykonywanie w-wy mrozoochronnej w km 8+600

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo