Loga UE

Aktualności

sob, 31/10/20

Filmy lotnicze

pon, 28/09/20

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu

/ Tydzień 35

TYDZIEŃ:35

OKRES: od 27.08.2018 do 02.09.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Kontynuacją inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie (zaawansowanie 91%):
 • Opracowywanie raportu z zimowych i wiosennych badań teriofauny
 • Badania terenowe w zakresie botanik
 • Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych dla wszystkich dróg (zaawansowanie 67%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie niwelety dla drogi głównej i dróg poprzecznych (zaawansowanie 35%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie przebiegu tras dróg dojazdowych (zaawansowanie 27%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich (zaawansowanie 31%)
 • Opracowywanie rysunków ogólnych poszczególnych obiektów
 • Analizą odwodnienia trasy głównej oraz dróg poprzecznych oraz rozpoczęcie opracowań w zakresie odwodnienia trasy – rowy drogowe i zbiorniki retencyjne (zaawansowanie 22%)
 • Analizą kolizji branżowych dla branż
 • wodociągowej (zaawansowanie 55%)
 • kanalizacji sanitarnej (zaawansowanie 50%)
 • teletechnicznej (zaawansowanie 18%)
 • elektroenergetycznej, w szczególności kolizji z liniami WN 40kV (zaawansowanie 55%)
 • melioracyjnej (zaawansowanie 73%)
 • Przygotowaniem i składaniem wniosków o wydanie druków dla przebudowy
 • kolizji z oświetleniem
 • Aktualizacją mapy do celów projektowych w szczególności w zakresie obszarów kolizji z rzekami Bolszewką i Gościciną oraz kolizjami WN (zaawansowanie 45%)
 • Planem badań uzupełniających dla Projektu Robót Geologicznych – analiza trasy głównej, dróg dojazdowych oraz obiektów inżynierskich (zaawansowanie 27%)
 • Projektem rozbiórek (zaawansowanie 17%)
 • Planem Działań Ratowniczych i Stałą Organizacją Ruchu – prace projektowe związane z rozmieszczeniem barier drogowych (zaawansowanie 10%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu (zaawansowanie 17%)
 • Materiałami dotyczące styków projektowych z sąsiadującymi odcinkami drogi S6.

 

Opublikowano: nie, 02/09/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo