Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 34

TYDZIEŃ:34

OKRES: od 20.08.2018 do 26.08.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Kontynuacją inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie (zaawansowanie 90%)
 • Opracowywanie raportu z zimowych i wiosennych badań teriofauny
 • Badania terenowe w zakresie botaniki
 • Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych dla wszystkich dróg (zaawansowanie 65%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie niwelety dla drogi głównej i dróg poprzecznych (zaawansowanie 33%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie przebiegu tras dróg dojazdowych (zaawansowanie 25%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich (zaawansowanie 30%)
 • Opracowywanie rysunków ogólnych poszczególnych obiektów
 • Analizą odwodnienia trasy głównej oraz dróg poprzecznych oraz rozpoczęcie opracowań w zakresie odwodnienia trasy – rowy drogowe i zbiorniki retencyjne (zaawansowanie 20%)
 • Analizą kolizji branżowych dla branż
 • wodociągowej (zaawansowanie 50%)
 • kanalizacji sanitarnej (zaawansowanie 50%)
 • teletechnicznej (zaawansowanie 15%)
 • elektroenergetycznej, w szczególności kolizji z liniami WN 40kV (zaawansowanie 50%)
 • melioracyjnej (zaawansowanie 70%)
 • Przygotowaniem i składaniem wniosków o wydanie druków dla przebudowy
 • kolizji elektroenergetycznych
 • do PGW Wody Polskie – o udostępnienie informacji o lokalizacji ujęć wodnych
 • do Lasów Państw, Nadleśnictwo Gdańsk – warunki zagospodarowania stref ekotonowych
 • Aktualizacją mapy do celów projektowych w szczególności w zakresie obszarów kolizji z rzekami Bolszewką i Gościciną oraz kolizjami WN (zaawansowanie 45%)
 • Planem badań uzupełniających dla Projektu Robót Geologicznych – analiza trasy głównej, dróg dojazdowych oraz obiektów inżynierskich (zaawansowanie 30%)
 • Projektem rozbiórek (zaawansowanie 15%)
 • Planem Działań Ratowniczych i Stałą Organizacją Ruchu – prace projektowe związane z rozmieszczeniem barier drogowych (zaawansowanie 8%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu (zaawansowanie 15%).

Opublikowano: nie, 26/08/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo