Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 32

TYDZIEŃ 32

OKRES: od 05.08.2019 do 11.08.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Zakończono Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi wraz z przekazaniem do IK
 • Kontynuacja Prac nad opracowaniami PW dla branż:
 • Mostowej (zaawansowanie 95%)
 • Elektroenergetycznej – przebudowy NN, SN, zasilanie, oświetlenie (zaawansowanie 99%)
 • Geotechnicznej (zaawansowanie 90%)
 • Procedowanie wydania decyzji ZRID; otrzymanie wezwania od Wojewody Pomorskiego z dn. 31.05.2019r. do doprowadzenia zgodności z przepisami;
  • w dn. 30.07.2019r. otrzymano pismo od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku skierowane do Wojewody Pomorskiego o uzupełnienie braku pieczątki za zgodność z oryginałem na przekazanej kopii wniosku
  • w dn. 02.08.2019r. Wojewoda Pomorski przekazał do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku odpowiedź na otrzymane wezwanie
  • w dn. 09.08.2019r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wystąpiła do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, Dyrektora RZGW w Gdańsku, PGW Wody Polskie o wydanie opinii w ramach Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – otrzymanie opinii od Zarządców Dróg; otrzymano wszystkie, niezbędne opinie do Projektu; Projekt w trakcie uaktualniania po otrzymanych opiniach
 • Prace nad kolejnymi wersjami poszczególnych tomów PW w związku z otrzymanymi uwagami od IK oraz Zamawiającego
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu PW dla obiektów ES-60, WS-66, ES-64, WD-55a, WD-65
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu PW Systemu Zarządzania Ruchem
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu PW branży energetycznej Tom V/4a, Tom V/4b, Tom V/5
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu ostatecznej wersji Projektu Geotechniczego zgodnie z ustaleniami ze spotkania roboczego.

Opublikowano: nie, 18/08/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo