Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 31

TYDZIEŃ 31

OKRES: od 29.07.2019 do 04.08.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Zakończono Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi wraz z przekazaniem do IK
 • Kontynuacja Prac nad opracowaniami PW dla branż:
 • Mostowej (zaawansowanie 90%)
 • Elektroenergetycznej – przebudowy NN, SN, zasilanie, oświetlenie (zaawansowanie 97%)
 • Geotechnicznej (zaawansowanie 80%)
 • Procedowanie wydania decyzji ZRID; otrzymanie wezwania od Wojewody Pomorskiego z dn. 31.05.2019r. do doprowadzenia zgodności z przepisami;
  • w dn. 30.07.2019r. otrzymano pismo od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku skierowane do Wojewody Pomorskiego o uzupełnienie braku pieczątki za zgodność z oryginałem na przekazanej kopii wniosku
  • w dn. 02.08.2019r. Wojewoda Pomorski przekazał do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku odpowiedź na otrzymane wezwanie
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie i przekazanie odpowiedzi na uwagi Zamawiającego, otrzymanie opinii od Zarządców Dróg. Dodatkowo przygotowanie i przekazanie do zaopiniowania do Urzędu Gminy Luzino i Urzędu Gminy Szemud - otrzymano pozytywną opinię UG Luzino; oczekiwanie na opinię UG Szemud
 • Prace nad kolejnymi wersjami poszczególnych tomów PW w związku z otrzymanymi uwagami od IK oraz Zamawiającego
 • Zakończenie opracowywania PW dot. Systemu Zarządzania oraz przekazanie do IK
 • Zakończenie opracowywania ostatecznej wersji Projektu Geotechnicznego zgodnie z ustaleniami ze Spotkania Roboczego
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu PW dla obiektów ES-60 oraz WS-66.

Opublikowano: pią, 09/08/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo