Loga UE

Aktualności

śro, 23/09/20

Filmy lotnicze

śro, 26/08/20

Aktualny Postęp Robót

/ Tydzień 31/2020

Skrapianie emulsją asfaltową i mleczkiem wapiennym

Skrapianie emulsją asfaltową i mleczkiem wapiennym

Skrapianie emulsją asfaltową i mleczkiem wapiennym

Skrapianie emulsją asfaltową i mleczkiem wapiennym

Układanie warstwy bitumicznej

Układanie warstwy bitumicznej

Wymiana gruntu w km 9+700

Wymiana gruntu w km 9+700

Warstwa bitumiczna w km 7+500

Warstwa bitumiczna w km 7+500

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo