Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 31

TYDZIEŃ:31

OKRES: od 30.07.2018 do 05.08.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Kontynuacją inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie (zaawansowanie 80%)
 • Opracowywanie raportu z zimowych i wiosennych badań teriofauny
 • Badania terenowe w zakresie botanik
 • Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych dla wszystkich dróg (zaawansowanie 60%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie niwelety dla drogi głównej i dróg poprzecznych (zaawansowanie 30%)
 • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich (zaawansowanie 20%)
 • Opracowywanie rysunków ogólnych poszczególnych obiektów
 • Analizą odwodnienia trasy głównej oraz dróg poprzecznych oraz rozpoczęcie opracowań w zakresie odwodnienia trasy – rowy drogowe i zbiorniki retencyjne (zaawansowanie 10%)
 • Analizą kolizji branżowych dla branż
 • wodociągowej (zaawansowanie 30%)
 • kanalizacji sanitarnej (zaawansowanie 30%)
 • teletechnicznej (zaawansowanie 10%)
 • elektroenergetycznej, w szczególności kolizji z liniami WN 40kV (zaawansowanie 30%)
 • melioracyjnej (zaawansowanie 50%)
 • Przygotowaniem i składaniem wniosków o wydanie druków dla przebudowy
 • sieci wodociągowych – złożono 03.08.2018r
 • kanalizacji sanitarnej – złożono 03.08.2018r
 • rzeki Bolszewka i Gościcina oraz rowów melioracyjnych (zaawansowanie 60%)
 • Aktualizacją mapy do celów projektowych w szczególności w zakresie obszarów kolizji z rzekami Bolszewką i Gościciną oraz kolizjami WN (zaawansowanie 25%)
 • Planem badań uzupełniających dla Projektu Robót Geologicznych – analiza trasy głównej, dróg dojazdowych oraz obiektów inżynierskich (zaawansowanie 20%).

Opublikowano: nie, 05/08/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo