Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 30

TYDZIEŃ 30

OKRES: od 22.07.2019 do 28.07.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 99%)
 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi wraz z przekazaniem do IK
 • Kontynuacja Prac nad opracowaniami PW dla branż:
 • Mostowej (zaawansowanie 90%)
 • Elektroenergetycznej – przebudowy NN, SN, zasilanie, oświetlenie (zaawansowanie 97%)
 • Geotechnicznej (zaawansowanie 80%)
 • KSZR (zaawansowanie 80%)
 • Procedowanie wydania decyzji ZRID; otrzymanie wezwania od Wojewody Pomorskiego z dn. 31.05.2019r. do doprowadzenia zgodności z przepisami;
  • w dn. 13.06.2019r. złożono pismo z wymaganymi uzupełnieniami
  • w dn. 15.07.2019r. złożono pismo z wymaganymi uzupełnieniami wynikającymi z ustaleń ze spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w dniu 09.07 br.
  • w dn. 17.07.2019r. otrzymano pismo z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania
  • w dn. 17.07.2019r. otrzymano pismo Wojewody Pomorskiego skierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie i przekazanie odpowiedzi na uwagi Zamawiającego, otrzymanie opinii od Zarządców Dróg. Dodatkowo przygotowanie i przekazanie do zaopiniowania do Urzędu Gminy Luzino i Urzędu Gminy Szemud - oczekiwanie na opinię UG Luzino oraz UG Szemud
 • Prace nad kolejnymi wersjami poszczególnych tomów PW w związku z otrzymanymi uwagami od IK oraz Zamawiającego
 • Zakończenie opracowywania PW Tom VI/2 Budowa kanału technologicznego oraz przekazanie do IK
 • Zakończenie opracowywania PW Tom V/1 Przebudowa kolizji elektroenergetycznych oraz przekazanie do IK
 • Opracowywanie ostatecznej wersji Projektu Geotechnicznego zgodnie z ustaleniami ze spotkania roboczego
 • W dniu 25.07.2019r. w siedzibie GDDKiA O. Gdańsk odbyło się spotkanie robocze dot. branży geotechnicznej.

Opublikowano: pią, 02/08/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo