Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 30

TYDZIEŃ:30

OKRES: od 23.07.2018 do 29.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Kontynuacją inwentaryzacji przyrodniczej
  • Uściśleniem możliwości korekty tras cieków
  • Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych dla wszystkich dróg
  • Projektem Budowlanym w zakresie niwelety wszystkich dróg
  • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich
  • Analizą odwodnienia trasy głównej oraz dróg poprzecznych
  • Analizą kolizji branżowych
  • Aktualizacją mapy do celów projektowych
  • Planem badań uzupełniających dla Projektu Robót Geologicznych (analiza trasy głównej, dróg dojazdowych oraz obiektów inżynierskich)
  • Analizą kolizji branżowych w szczególności w zakresie kolizji z liniami WN 400 kV.

Opublikowano: nie, 29/07/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo