Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 3

TYDZIEŃ 3

OKRES: od 14.01.2019 do 20.01.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK, Zarządców dróg) Tom II PAB – Roboty drogowe (zaawansowanie 99%)
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK, Gestora Sieci) koncepcji programowej linii napowietrznej 2x400kV, otrzymano pozytywne stanowiska PSE do Koncepcji programowej przebudowy linii napowietrznej NN 2x400k
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskich wraz z uzupełnieniem rozwiązań ich posadowień
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u IV PAB w zakresie branży sanitarnej
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u VIII PAB w zakresie branży architektonicznej
 • Przekazano do IK Rewizję Programu Zapewnienia Jakości (zaawansowanie 100%)
 • Kontynuacją prac nad częścią opisową do RPOOŚ (zaawansowanie 85%)
 • Aktualizacja mapy do celów projektowych – uzupełnienie braków MDCP (zaawansowanie 97%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 92%)
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 97%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego (zaawansowanie 92%)
 • Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia (zaawansowanie 70%)
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 55%)
 • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości (zaawansowanie 73%)
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u IX/2 PAB w zakresie szaty roślinnej
 • Opracowywaniem wystąpień o opinię do ZRID w trybie Ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 r. „o szczególnych zasadach…” Art. 11b. i Art. 11d. pkt. 8)
 • W dniu 16.01.2019 odbyła się Rada Techniczna nr 9.

Opublikowano: wto, 22/01/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo