Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 27

 

TYDZIEŃ 27

OKRES: od 01.07.2019 do 07.07.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 99%)
 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi wraz z przekazaniem do IK
 • Kontynuacja Prac nad opracowaniami PW dla branż:
 • Drogowej (zaawansowanie 94%)
 • Mostowej (zaawansowanie 75%)
 • Sanitarnej (zaawansowanie 100%)
 • Elektroenergetycznej – przebudowy NN, SN, zasilanie, oświetlenie (zaawansowanie 89%)
 • Teletechnicznej (zaawansowanie 99%)
 • Szata roślinna (zaawansowanie 90%)
 • Geotechnicznej (zaawansowanie 65%)
 • Procedowanie wydania decyzji ZRID; otrzymanie wezwania od Wojewody Pomorskiego z dn. 31.05.2019r. do doprowadzenia zgodności z przepisami; przygotowano i w dn. 13.06.2019r. złożono pismo z wymaganymi uzupełnieniami
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie i przekazanie odpowiedzi na uwagi Zamawiającego, otrzymanie opinii od Zarządców Dróg. Dodatkowo przygotowanie i przekazanie do zaopiniowania do Urzędu Gminy Luzino i Urzędu Gminy Szemud
 • Przekazanie do IK opracowania PW Tom III/8 Wiadukt drogowy WD-62
 • Przekazanie do IK opracowania PW Tom IV/5 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
 • Przekazanie do IK opracowania PW Tom V/3 Zasilenie elektroenergetyczne
 • W dniu 02.07.2019r. w siedzibie Transprojektu Gdańskiego odbyło się spotkanie robocze dot. Branży geotechnicznej

Opublikowano: pią, 12/07/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo