Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 27

TYDZIEŃ:27

OKRES: od 02.07.2018 do 08.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Analizą materiałów wyjściowych oraz weryfikacją przyjętych założeń
  • Kontynuacją inwentaryzacji przyrodniczej
  • Opracowaniem pozycji koncepcji w zakresie przekrojów normalnych trasy głównej oraz węzła Szemud
  • Opracowaniem pozycji koncepcji w zakresie niwelety trasy głównej oraz węzła Szemud
  • Opracowaniem pozycji koncepcji w zakresie obiektów inżynierskich w przebiegu drogi ekspresowej
  • Rozpatrywania możliwości korekty tras cieków.

Opublikowano: nie, 08/07/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo