Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 24

TYDZIEŃ 24

OKRES: od 10.06.2019 do 16.06.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 99%)
 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi wraz z przekazaniem do IK
 • Kontynuacja Prac nad opracowaniami PW dla branż
 • Drogowej (zaawansowanie 65%)
 • Mostowej (zaawansowanie 54%)
 • Sanitarnej (zaawansowanie 97%)
 • Elektroenergetycznej – przebudowy NN, SN, zasilanie, oświetlenie (zaawansowanie 60%)
 • Teletechnicznej (zaawansowanie 85%)
 • Rozbiórki (zaawansowanie 99%)
 • Szata roślinna (zaawansowanie 60%)
 • Geotechnicznej (zaawansowanie 45%)
 • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości – 100%, zatwierdzone przed PODGiK Wejherowo w dn. 28.05.2019r
 • Procedowanie wydania decyzji ZRID; otrzymanie wezwania od Wojewody Pomorskiego z dn. 31.05.2019r. do doprowadzenia zgodności z przepisami; przygotowano i w dn. 13.06.2019r. złożono pismo z wymaganymi uzupełnieniami
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie i przekazanie odpowiedzi na uwagi Zamawiającego, otrzymanie opinii od Zarządców Dróg
 • Zakończenie opracowywania PW Tom V/1 Przebudowa kolizji elektroenergetycznych oraz przekazanie do IK
 • Przekazanie do IK opracowania PW Tom III/2 Wiadukt drogowy WD-55a
 • W dniu 12.06.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 12 w siedzibie GDDKiA O. Gdańsk
 • W dniu 13.06.2019r. w siedzibie Trasprojektu Gdańskiego odbyła się Rada Techniczna dot. opracowania PSOR oraz branży Zieleń.

Opublikowano: wto, 18/06/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo