Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 23

TYDZIEŃ 23

OKRES: od 03.06.2019 do 10.06.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 99%)
 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi wraz z przekazaniem do IK
 • Kontynuacja Prac nad opracowaniami PW dla branż
 • Drogowej (zaawansowanie 50%)
 • Mostowej (zaawansowanie 50%)
 • Sanitarnej (zaawansowanie 96%)
 • Elektroenergetycznej – przebudowy NN, SN, zasilanie, oświetlenie (zaawansowanie 55%)
 • Teletechnicznej (zaawansowanie 55%)
 • Rozbiórki (zaawansowanie 99%)
 • Szata roślinna (zaawansowanie 55%)
 • Geotechnicznej (zaawansowanie 40%)
 • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości – procedowanie zatwierdzenia MPP w Starostwie Wejherowo (zaawansowanie 100%)
 • Procedowanie wydania decyzji ZRID; otrzymanie Wezwania Wojewody Pomorskiego z dn. 31 maja br. do doprowadzenia do zgodności z przepisami
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu - przygotowanie i przekazanie odpowiedzi na uwagi Zamawiającego.

Opublikowano: wto, 11/06/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo