Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 22

TYDZIEŃ 22

OKRES: od 27.05.2019 do 03.06.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 99%)
 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi wraz z przekazaniem do IK
 • Kontynuacja Prac nad opracowaniami PW dla branż
 • Drogowej (zaawansowanie 45%)
 • Mostowej (zaawansowanie 45%)
 • Sanitarnej (zaawansowanie 95%)
 • Elektroenergetycznej – przebudowy NN, SN, zasilanie, oświetlenie (zaawansowanie 52%)
 • Teletechnicznej (zaawansowanie 52%)
 • Rozbiórki (zaawansowanie 99%)
 • Szata roślinna (zaawansowanie 48%)
 • Geotechnicznej (zaawansowanie 35%)
 • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości – procedowanie zatwierdzenia MPP w Starostwie Wejherowo (zaawansowanie 100%)
 • Procedowanie wydania decyzji ZRID
 • W dniu 30.05.2019r. odbyło się spotkanie w siedzibie GDDKiA O. Gdańsk dot. branży drogowej, mostowej oraz geotechnicznej.

Opublikowano: wto, 04/06/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo