Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 21

TYDZIEŃ 21

OKRES: od 20.05.2019 do 26.05.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 99%)
  • Opracowanie Aktualizacji Wniosku o odstępstwo i złożenie do Urzędu (zaawansowanie 100%),
  • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi wraz z przekazaniem do IK
  • Przekazanie do IK PW przebudowy kolizji NN 2x400kV (zaawansowanie 100%)
  • Zakończenie Prac nad PW dla branży sanitarnej (wodociągi oraz kanalizacja sanitarna) oraz przekazanie do IK,
  • Kontynuacja Prac nad opracowaniami PW dla branż

·         Drogowej (zaawansowanie 40%)

·         Mostowej (zaawansowanie 40%)

·         Sanitarnej (zaawansowanie 90%)

·         Elektroenergetycznej – przebudowy NN, SN, zasilanie, oświetlenie (zaawansowanie 50%)

·         Teletechnicznej (zaawansowanie 50%)

·         Rozbiórki (zaawansowanie 99%)

·         Szata roślinna (zaawansowanie 40%)

·         Geotechnicznej (zaawansowanie 30%)

  • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości – procedowanie zatwierdzenia MPP w Starostwie Wejherowo (zaawansowanie 100%)
  • Procedowanie wydania decyzji ZRID.

Opublikowano: czw, 30/05/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo