Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 21/2020

Postęp robót - Trasa Główna km 0+000

Postęp robót - Trasa Główna km 0+000

Postęp robót - rzeka Bolszewka - obiekt MS-55

Postęp robót - rzeka Bolszewka - obiekt MS-55

Budowa nasypu - Żwirownia Głazica

Budowa nasypu - Żwirownia Głazica

Trasa Główna - postęp robót w km 6+200

Trasa Główna - postęp robót w km 6+200

Zbiornik ZR-5 w km 6+220

Zbiornik ZR-5 w km 6+220

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo